Biểu đồ nhịp sinh học hiển thị dự đoán Sức khỏe, Tình cảm, Trí tuệ của bạn
YYYY-MM-DD
Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng từ một ngọn nến. Rừng thẳm tồn tại nhờ sự nối kết của nhiều cây. Hãy trở thành các ngọn nến sáng soi và các cây xanh hữu dụng cho tất cả chúng sinh.

Thích Nhật Từ

Nhịp sinh học ngủ

Nếu bạn dự định thức dậy lúc

GiờPhút

Bạn nên đi ngủ vào một trong những giờ sau:

  • N/A

Hoặc nếu bạn muốn ngủ ngay bây giờ

Ngủ ngay bây giờ!

Bạn nên thức dậy vào một trong những giờ sau:

  • N/A
Quảng cáo