Nhịp sinh học là gì?

Nhịp sinh học (tiếng Anh: biorhythm) là một chu trình giả thiết về tình trạng khỏe mạnh hay năng lực sinh lý, cảm xúc, hoặc trí thông minh. Một nghiên cứu ở Nhật Bản trên công ty giao thông Ohmi Railway cũng đã lập các biểu đồ sinh học cho các tài xế lái xe của công ty để họ có sự cảnh giác và phòng tránh. Kết quả tai nạn của các tài xế đã giảm 50% từ năm 1969 đến 1970 tại Tokyo.

Cách tính Nhịp sinh học

Do có chu trình đều và lặp lại, với mốc thời gian là ngày sinh, hoàn toàn dễ hiểu với các hàm số sau:

Với t là thời gian tính từ khi người đó được sinh ra.

Biorhythm chart tells your physical, emotional, intellectual, intuitive, aesthetic, awareness and spiritual values
YYYY-MM-DD
Coincidence is logical.

Johan Cruyff

How to use?

This is a Biorhythm Calculator. Type in your date of birth into the Date of birth field with the format YYYY-MM-DD (year-month-day), Full name is optional. Then click ► to know your physical, emotional, intellectual values. If you only care about Sleep Rhythm, you don't need to type in your Full name or Date of birth.

Sleep rhythm

If you plan to get up at

Select hourSelect minute

You should try to fall asleep at one of the following times:

  • N/A

Or if you want to sleep right now

Sleep now!

You should try to get up at one of the following times:

  • N/A
Advertisements
Statistics - 1949-08-15

71

26276

22

1

Advice

Your current day is excellent, enjoy it.

Your current health is quite good, you should work out with care because your health has slightly decreased.

Your current mood is quite good, you should meet some friends and avoid some arguments so as to have happy moments together.

Your current intellect is excellent, you can make great decisions, think logically and precisely.

Compatibility
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
Today
  • 80.52 %
  • 69.92 %
  • 71.69 %
  • 99.94 %