Nhịp sinh học là gì?

Nhịp sinh học (tiếng Anh: biorhythm) là một chu trình giả thiết về tình trạng khỏe mạnh hay năng lực sinh lý, cảm xúc, hoặc trí thông minh. Một nghiên cứu ở Nhật Bản trên công ty giao thông Ohmi Railway cũng đã lập các biểu đồ sinh học cho các tài xế lái xe của công ty để họ có sự cảnh giác và phòng tránh. Kết quả tai nạn của các tài xế đã giảm 50% từ năm 1969 đến 1970 tại Tokyo.

Cách tính Nhịp sinh học

Do có chu trình đều và lặp lại, với mốc thời gian là ngày sinh, hoàn toàn dễ hiểu với các hàm số sau:

Với t là thời gian tính từ khi người đó được sinh ra.

生理节律图表告诉你的身体,情绪,智力值
YYYY-MM-DD
什么叫做失败?失败是到达较佳境地的第一步。

菲里浦斯

如何使用?

这是一个生物节律计算器。输入你的出生日期为出生场的日期格式为YYYY-MM-DD(年-月-日)。全名是可选的。然后点击►就知道你的身体,情绪,智力值。如果你只在乎睡眠节律,你不需要输入您的姓名和出生日期。

睡眠节律

如果你起床

钟头分钟

你应该尝试入睡的以下任一:

  • N/A

或者,如果你去睡觉,现在

现在睡觉!

你应该尝试起床的以下任一:

  • N/A
广告
统计学 - 1953-08-08

68

25160

42

7

建议

您当前的日子是不好的,把自己的更多的关怀。

你目前的身体不好,需要一点休息。

你现在的心情不是很好,你很容易生气。

您当前的智力是相当不错的,你可以用一点点小心做出决定。

兼容性
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
今天
  • 41.75 %
  • 24.02 %
  • 28.31 %
  • 72.91 %