Nhịp sinh học là gì?

Nhịp sinh học (tiếng Anh: biorhythm) là một chu trình giả thiết về tình trạng khỏe mạnh hay năng lực sinh lý, cảm xúc, hoặc trí thông minh. Một nghiên cứu ở Nhật Bản trên công ty giao thông Ohmi Railway cũng đã lập các biểu đồ sinh học cho các tài xế lái xe của công ty để họ có sự cảnh giác và phòng tránh. Kết quả tai nạn của các tài xế đã giảm 50% từ năm 1969 đến 1970 tại Tokyo.

Cách tính Nhịp sinh học

Do có chu trình đều và lặp lại, với mốc thời gian là ngày sinh, hoàn toàn dễ hiểu với các hàm số sau:

Với t là thời gian tính từ khi người đó được sinh ra.

生理节律图表告诉你的身体,情绪,智力值
YYYY-MM-DD
人在身处逆境时,适应环境的能力实在惊人。人可以忍受不幸,也可以战胜不幸,因为人有着惊人的潜力,只要立志发挥它,就一定能渡过难关。

卡耐基

如何使用?

这是一个生物节律计算器。输入你的出生日期为出生场的日期格式为YYYY-MM-DD(年-月-日)。全名是可选的。然后点击►就知道你的身体,情绪,智力值。如果你只在乎睡眠节律,你不需要输入您的姓名和出生日期。

睡眠节律

如果你起床

钟头分钟

你应该尝试入睡的以下任一:

  • N/A

或者,如果你去睡觉,现在

现在睡觉!

你应该尝试起床的以下任一:

  • N/A
广告
统计学 - 1965-09-11

55

20163

291

5

建议

您当前的日子是不好的,把自己的更多的关怀。

您当前的健康是不好的,需要更多的休息。

你现在的心情非常好,你认识更多的朋友。

您当前的智力是关键时期,你要格外注意你的想法,因为这可能会导致错误的决策。

兼容性
  • N/A
  • N/A
  • N/A
  • N/A
今天
  • 46.77 %
  • 9.15 %
  • 81.17 %
  • 50.00 %