Biểu đồ nhịp sinh học hiển thị dự đoán Sức khỏe, Tình cảm, Trí tuệ của bạn
YYYY-MM-DD
Bạn phải hỏi chính mình xem bạn muốn sống như thế nào. Chúng ta sống rồi chúng ta chết, đây là sự thật mà chỉ một mình chúng ta có thể đối diện. Không ai có thể cứu chúng ta, ngay cả Phật. Nên hãy suy ngẫm cẩn thận, điều gì đang ngăn chặn bạn khỏi lối sống mà bạn muốn sống?

Đức Đạt Lai Lạt Ma

Nhịp sinh học ngủ

Nếu bạn dự định thức dậy lúc

GiờPhút

Bạn nên đi ngủ vào một trong những giờ sau:

  • N/A

Hoặc nếu bạn muốn ngủ ngay bây giờ

Ngủ ngay bây giờ!

Bạn nên thức dậy vào một trong những giờ sau:

  • N/A
Quảng cáo