Biểu đồ nhịp sinh học hiển thị dự đoán Sức khỏe, Tình cảm, Trí tuệ của bạn
YYYY-MM-DD
Hòa bình đích thực chỉ đến từ nội tại. Thiếu thực tập thiền chính niệm và tình huynh đệ phổ quát, hòa bình nội tại không thể tồn tại lâu dài và do vậy sự hiện hữu của chúng ta sẽ bị đe dọa.

Thích Nhật Từ

Nhịp sinh học ngủ

Nếu bạn dự định thức dậy lúc

GiờPhút

Bạn nên đi ngủ vào một trong những giờ sau:

  • N/A

Hoặc nếu bạn muốn ngủ ngay bây giờ

Ngủ ngay bây giờ!

Bạn nên thức dậy vào một trong những giờ sau:

  • N/A
Quảng cáo