Biểu đồ nhịp sinh học hiển thị dự đoán Sức khỏe, Tình cảm, Trí tuệ của bạn
YYYY-MM-DD
Pháp mầu tồn tại trên mặt đất, không ở trên bầu trời. Trải nghiệm chánh đạo sâu sắc do đức Phật khám phá và truyền bá sẽ chuyển hóa cuộc đời ta tốt đẹp hơn. Đây chính là con đường mang lại phép mầu đích thực cho thế giới khổ đau này.

Thích Nhật Từ

Nhịp sinh học ngủ

Nếu bạn dự định thức dậy lúc

GiờPhút

Bạn nên đi ngủ vào một trong những giờ sau:

  • N/A

Hoặc nếu bạn muốn ngủ ngay bây giờ

Ngủ ngay bây giờ!

Bạn nên thức dậy vào một trong những giờ sau:

  • N/A
Quảng cáo