Mối quan hệ giữa rối loạn lưỡng cực và mất ngủ

Chia sẻ

Những tâm trạng lên xuống của chứng rối loạn lưỡng cực thường đi kèm với thói quen ngủ thất thường. Hỗ trợ điều trị rối loạn lưỡng cực, bạn sẽ ngủ ngon hơn và nếu có một giấc ngủ ngon thì việc hỗ trợ điều trị các rối loạn lưỡng Đọc tiếp…

Scroll Up