Giấc ngủ và nhịp sinh học

Chia sẻ

Nhịp sinh học là những thay đổi đều đặn về thể chất và tinh thần diễn ra trong một ngày đêm – cho nên còn gọi là nhịp ngày đêm (circadian rhythm, tiếng Latinh có nghĩa là “trong một ngày”). Hầu hết những hoạt động diễn ra trong con người theo Đọc tiếp…

Scroll Up