Thuyết Nhịp Sinh Học: Đúng hay Sai? Kết quả từ những cuộc kiểm tra và thử nghiệm

Chia sẻ

Thuyết Nhịp Sinh Học: Đúng hay Sai? Kết quả từ những cuộc kiểm tra và thử nghiệm Lược dịch từ bài tiếng Anh Biorhythm Theory: True or False? Some Results from Trials and Experiments. Có một sự thực là cả Marilyn Monroe và Judy Garland đều bị sốc thuốc vào những Đọc tiếp…

Nhịp sinh học là gì

Chia sẻ

Nhịp sinh học (tiếng Anh: biorhythm) là một chu trình giả thiết về tình trạng khỏe mạnh hay năng lực sinh lý, cảm xúc, hoặc trí thông minh.Cụ thể hơn, lấy một ví dụ, người ta cho rằng có thời điểm một người rất dễ mắc bệnh, còn có lúc Đọc tiếp…

Scroll Up