Rối loạn lưỡng cực – những sắc thái cảm xúc trái ngược

Chia sẻ

Cảm xúc của con người luôn luôn là điều phức tạp, nhiều khi mang tính bí ẩn. Yêu hay ghét, buồn hay vui, thích hay không, xúc động hoặc dửng dưng, lo sợ hoặc bình thản… là những trạng thái khác nhau của cảm xúc con người dành cho cùng Đọc tiếp…

Scroll Up