Thuyết Nhịp Sinh Học: Đúng hay Sai? Kết quả từ những cuộc kiểm tra và thử nghiệm

Chia sẻ

Thuyết Nhịp Sinh Học: Đúng hay Sai? Kết quả từ những cuộc kiểm tra và thử nghiệm Lược dịch từ bài tiếng Anh Biorhythm Theory: True or False? Some Results from Trials and Experiments. Có một sự thực là cả Marilyn Monroe và Judy Garland đều bị sốc thuốc vào những Đọc tiếp…

Giấc ngủ và nhịp sinh học

Chia sẻ

Nhịp sinh học là những thay đổi đều đặn về thể chất và tinh thần diễn ra trong một ngày đêm – cho nên còn gọi là nhịp ngày đêm (circadian rhythm, tiếng Latinh có nghĩa là “trong một ngày”). Hầu hết những hoạt động diễn ra trong con người theo Đọc tiếp…

Nhịp sinh học là gì

Chia sẻ

Nhịp sinh học (tiếng Anh: biorhythm) là một chu trình giả thiết về tình trạng khỏe mạnh hay năng lực sinh lý, cảm xúc, hoặc trí thông minh.Cụ thể hơn, lấy một ví dụ, người ta cho rằng có thời điểm một người rất dễ mắc bệnh, còn có lúc Đọc tiếp…

Scroll Up