Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

alexander_grischuk [2017/10/31 16:03] (hiện tại)
tungpham42 được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +Aleksandr Igorrevich Grischuk (tiếng Nga: Александр Игоревич Грищук) (sinh ngày 31 tháng 10 năm 1983) là một đại kiện tướng cờ vua người Nga. Trong bảng xếp hạng hiện tại của FIDE, anh xếp thứ ba của Nga. Thứ hạng cao nhất anh từng đạt được là hạng 6 thế giới (tháng 7 năm 2003).
 +