Quản lý tệp tin

Chọn thư mục

Xem

Các tệp trong wiki

Tệp

Ngày:
2009/03/12 13:48
Tên file:
hydrangeas.jpg
Người chụp:
Amish Patel
Bản quyền:
© Microsoft Corporation
Định dạng:
JPEG
Kích cỡ:
581KB
Rộng:
1024
Cao:
768
References for:
Không tìm được gì