Nhịp sinh học là gì?

Nhịp sinh học (tiếng Anh: biorhythm) là một chu trình giả thiết về tình trạng khỏe mạnh hay năng lực sinh lý, cảm xúc, hoặc trí thông minh. Một nghiên cứu ở Nhật Bản trên công ty giao thông Ohmi Railway cũng đã lập các biểu đồ sinh học cho các tài xế lái xe của công ty để họ có sự cảnh giác và phòng tránh. Kết quả tai nạn của các tài xế đã giảm 50% từ năm 1969 đến 1970 tại Tokyo.

Cách tính Nhịp sinh học

Do có chu trình đều và lặp lại, với mốc thời gian là ngày sinh, hoàn toàn dễ hiểu với các hàm số sau:

Với t là thời gian tính từ khi người đó được sinh ra.

生理节律图表告诉你的身体,情绪,智力值
YYYY-MM-DD
每一个人都具有特殊能力的电路,但大多数人因为不知道,所以无法充分利用,就好像怀重宝而不知其在;只要能发掘出这项秘藏的能力,人类的能力将会完全大改观,也能展现出超乎常人的能力。

超右脑革命作者、日本科学会顾问 七田真

如何使用?

这是一个生物节律计算器。输入你的出生日期为出生场的日期格式为YYYY-MM-DD(年-月-日)。全名是可选的。然后点击►就知道你的身体,情绪,智力值。如果你只在乎睡眠节律,你不需要输入您的姓名和出生日期。

睡眠节律

如果你起床

钟头分钟

你应该尝试入睡的以下任一:

 • N/A

或者,如果你去睡觉,现在

现在睡觉!

你应该尝试起床的以下任一:

 • N/A
广告
统计学 - 1985-10-08

37

13876

3

5

建议

您当前的一天是相当不错的,需要一点点的关心。

您当前的健康是优秀的,你应该更多。

你现在的心情不是很好,你很容易生气。

您当前的智力是关键时期,你要格外注意你的想法,因为这可能会导致错误的决策。

兼容性
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
今天
 • 60.06 %
 • 97.11 %
 • 28.31 %
 • 54.75 %

快捷键

123456

ASDWER

FGHTYU

JKLIOP

快捷键:
 • S,G,K -> 今天
 • A,F,J -> 回去
 • D,H,L -> 前进
 • W,T,I -> 生辰
 • E,Y,O -> 次要节奏
 • R,U,P -> 谚语
 • 1 -> 越南语
 • 2 -> 英语
 • 3 -> 俄语语言
 • 4 -> 西班牙语
 • 5 -> 中文
 • 6 -> 日文

你知道吗?

生理节律是一種描述人類的身體、情感及智力的假想周期的理論。該概念与生物节律无关。在生物学和医学领域,这个词都是会被小心避免的,因為它被一些人認為是一种伪科学或是前科学。

三初级生理节律周期是:

身體: 这个周期是23天,跟踪你的力量,健康和原始物理活力

情感: 这个周期是28天,并追踪你的心灵和人生观的稳定和积极的能量,以及你的能力,以同情,并与其他人建立关系

智力: 这个周期是33天,跟踪您的语言,数学,符号和创造能力,以及你的能力,以申请理由和分析你周围的世界

四第二性生理节律周期是:

直观的: 这个周期为38天,影响无意识知觉,直觉,本能和'第六感'

审美的: 这个周期为43天,说明在美丽的兴趣与和谐

意识: 这个周期为48天,表现为感知自己的人格和个性的能力

精神: 这个周期为53天,说明内部的稳定和轻松的态度

仅供参考

广告

应用

6語言

Xem ngày tốt xấu

Flag Counter
生理节律的Bruno Mars

期待您的意见。把它们放在这儿。

人的出生日期
Top

现在注册探索更多的功能。

电子邮件
全名
注册
生理节律的Bruno Mars
我们的网站是通过向我们的访客显示在线广告。
请考虑通过停用广告拦截器来支持我们。