Biểu đồ nhịp sinh học hiển thị dự đoán Sức khỏe, Tình cảm, Trí tuệ của bạn
YYYY-MM-DD
Người bạn đích thực sẽ lắng nghe ta một cách kiên nhẫn, giúp ta một cách sẵn lòng, nâng đỡ ta một cách vững trải, khuyên ngăn ta một cách khôn ngoan, trị liệu vết thương của ta một cách nhẹ nhàng và giúp ta chuyển hóa khổ đau một cách hiệu quả.

Thích Nhật Từ

Nhịp sinh học ngủ

Nếu bạn dự định thức dậy lúc

GiờPhút

Bạn nên đi ngủ vào một trong những giờ sau:

  • N/A

Hoặc nếu bạn muốn ngủ ngay bây giờ

Ngủ ngay bây giờ!

Bạn nên thức dậy vào một trong những giờ sau:

  • N/A
Quảng cáo